Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Persondatapolitik

Hjørring Grafisk Værksted er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som privat leverandør eller privat kunde kontraherer med os, eller i øvrigt gør brug af de services vi tilbyder, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Hjørring Grafisk Værksted
Nørregade 35
9800 Hjørring
Tlf.: 98900011
E-mail:  info@hgv.dk
CVR-nr.: 79043613

Hvornår indsamler vi, og hvornår anvender vi dine personoplysninger?

Vi indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du som privat leverandør kontraherer med os.
 2. Når du som privat kunde kontraherer med os, eller i øvrigt gøre brug af de services, vi tilbyder.

Når du som privat leverandør leverer værker, services eller ydelser til os indsamler vi en række oplysninger om dig for effektivt at kunne kontakte dig, hvis der for eksempel måtte være en interesseret køber til et af dine værker, eller hvis vi i øvrigt har behov for at kontakte dig i denne forbindelse. Vi indsamler alene nødvendige oplysninger, såsom dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din email adresse. Vi opbevarer dine oplysninger i vores kunde- og værkssystem.

Når du som privat kunde ønsker at erhverve et værk, deltage i arrangementer, modtage nyhedsbreve, eller i øvrigt gøre brug af de services vi tilbyder, indsamler vi en række oplysninger om dig for effektivt at kunne administrere denne (din) kunderelation til Hjørring Grafisk Værksted, samt for at kunne administrere dine eventuelle køb af værker. Vi indsamler alene nødvendige oplysninger, såsom dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din email adresse, dine kunstmæssige interesser, din eventuelle relation til øvrige kunder, ligesom vi også opbevarer en historik over dine tidligere købte/solgte værker. Vi opbevarer dine oplysninger i vores kunde- og værkssystem.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel i forbindelse med køb af et værk, deltagelse i et arrangement, tilmelding til vores nyhedsbrev, eller når du kontakter os med spørgsmål via email eller telefon.

Bemærk venligst, at det i visse tilfælde er påkrævet, at du oplyser os om visse af dine personoplysninger, såsom dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din email adresse, da disse oplysninger kan være påkrævet for at kunne indgå en aftale om for eksempel køb/salg af et værk. Vi vil således ikke være i stand til at forestå en eventuelt aftaleindgåelse vedrørende køb/salg af et værk, hvis du nægter at dele sådanne personoplysninger med os. 

Til hvilke formål anvender vi dine personoplysninger?

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 1. For effektivt at kunne håndtere køb/salg af værker (for eksempel i forbindelse med udstedelse af fakturaer).
 2. For at kunne oprette dig i vores kunde- og værkssystem.
 3. For effektivt at kunne kontakte dig (for eksempel i forbindelse med køb/salg af værker).
 4. For effektivt at kunne besvare dine henvendelser.
 5. For at kunne sende dig vores nyhedsbrev, hvis du har anmodet om at modtage det.
 6. For at kunne invitere dig til arrangementer samt for effektivt at kunne planlægge sådanne arrangementer.
 7. For i øvrigt at kunne tilbyde dig de produkter og services, du anmoder om.
 8. I markedsføringsøjemed.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor på baggrund af følgende:

  1. Dit samtykke.
  2. Behandlingen er nødvendig for indgåelsen af en aftale med dig eller for på din anmodning at tage skridt inden indgåelse af en sådan aftale med dig.
  3. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan leve op til en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
  4. Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. De legitime interesser der forfølges er galleriets drift.

Må vi sende dig markedsføring?

Vi vil gerne sende dig forskelligt markedsføringsmateriale, som vi tror kan være interessant for dig.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig, såfremt du accepterer dette, og selvom du tidligere har accepteret at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du altid fravælge dette igen.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, bedes du sende os en afmeldings-email til os på info@hgv.dk

Hvornår videregiver vi dine personoplysninger?

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan for eksempel blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af din tilknytning til Hjørring Grafisk Værksted (for eksempel leverandører af services, herunder eksempelvis markedsføring, tjenester og support; (ii) øvrige tredjeparter i forbindelse med for eksempel køb/salg af værker; eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende ret.

Videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse som kunde i vores kunde- og værkssystem.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Hos Hjørring Grafisk Værksted gemmer vi alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom at kunne administrere dig som privat leverandør eller privat kunde i vores kunde- og værkssystem), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes.

Hvad er dine rettigheder?

Hvis du ønsker adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig hos Hjørring Grafisk Værksted kan du rette henvendelse til os på info@hgv.dk eller telefonnummer (+45) 98900011.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling, samt at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til denne behandling tilbage. Din tilbagetrækning af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der blev udført, før du trak dit samtykke tilbage.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside her.

Du har endvidere ret til, hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. 

Hvad sker der, når vi ændrer vores privatlivspolitik?

Vi opdaterer kontinuerligt denne privatlivspolitik for at sikre os, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre os at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende vil opdatere og ændre denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via email. Den til enhver tid gældende version af denne privatlivspolitik kan findes ved at følge dette link www.hgv.dk/privacy 

Spørgsmål?

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Hjørring Grafisk Værksted
info@hgv.dk
(+45) 98900011

 

Denne privatlivspolitik blev sidst revideret den 17 februar 2021